О нама

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

 

ОШ „Брана Павловић“ налази се у селу Коњух, које је смештено 18 км северозападно од Крушевца. Од магистралног пута, који води левом обалом Западне Мораве, до њега се одваја пут између Беле Воде и Велике Дренове. То је типично шумадијско село средње збијеног типа. ОШ „Брана Павловић“ покрива насељена места: Коњух (1014 стн.), Белу Воду ( 1217 стн.), Брајковац ( 319 стн.), Каменаре ( 443 стн.), Лазаревац ( 558 стн.), Љубаву ( 499 стн.) и Коморане ( 125 стн.).

Основна школа „Брана Павловић“ са седиштем у Коњуху има пет издвојених одељења у којима се настава изводи од првог до четвртог разреда:

1.Одељење у Белој Води удаљено је 3 км од матичне школе.

2.Одељење у Брајковцу удаљено је 3 км од матичне школе.

3.Одељење у Љубави удаљено је 2 км од матичне школе.

4.Одељење у Лазаревцу удаљено је 5 км од матичне школе.

5.Одељење у Каменару удаљено је 6 км од матичне школе.

Историја школства на подручју Коњуха је богата. Прва школска установа основана је давне 1821.године у Комарану.То је била школа интернатског типа. Ученици су се у њој, поред учења, хранили , спавали и обављали низ других активности. Полазници школе су били младићи старији од 15 година – деца имућнијих сељака који су желели да имају „писмену главу у кући“. Учитељи су били свештеници и писмене занатлије којима је образовање било споредан посао и за тај свој рад су били плаћени у натури. У почетку је то било црквено-приватна школа, али је од 1842. године, на молбу угледних сељака, рангирана у школску државну установу. У периоду од 1842. до 1847. године школа се неколико пута селила од Комарана до Коњуха. Од 1847. године школа више није сељена из Коњуха. Некадашња школска зграда у Комарану је пре неколико година реновирана и претворена у музеј. Садашња школска зграда је почела да се гради 1940. године. Спрат је подигнут 1965. године. Школу је, као и друге објекте у Коњуху, 1. Јула 1999. год. погодио јак земљотрес, након којег је дошло до рушења и реновирања једног дела школе. У својој богатој школској историји школа је имала значајно место у овом крају – била је и остала извор културе. За постигнуте резултате у раду школа је  похваљивана  и награђивана више пута.

Школа има:            6    објеката

5    издвојених одељења

4+8  чистих одељења

10   комбинованих одељења

У школи постоје две дигиталне учионице ( у централној школи у Коњуху са 20 рачунарских места и у Белој Води са 5 рачунарских места ). Ово је поклон Министарства за телекомуникације Републике Србије. За свако издвојено одељење смо такође од овог министарства добили по један преносни рачунар ( лап-топ ) и по један видео бим. Свако издвојено одељење има по један нови рачунар, преносни рачунар ( лап-топ ), штампач и  видео бим (осим Брајковца који нема пројектор). Сада је наша школа опремљена наставним средствима у просеку око 60%. Почетком шк.2012/2013.год. добили смо фискултурну салу, која је исте године опремљена свим спортским реквизитима. У фискултурну салу, површине  288 м2 , је 2013.год. уведено и централно грејање. Реновирана су и игралишта за мале спортове у издвојеним одељењима у Брајковцу, Љубави и Каменару. Ове пројекте је финансирало Министарство просвете и науке Републике Србије и град Крушевац.

У марту 2014. године уведено је централно грејање у просторије подручног одељења у Каменару. Истог месеца, захваљујући ЈП „Водовод“ Крушевац, ученици нашег подручног одељења у Брајковцу су добили воду у школским просторијама. У централној школи стара столарија у свим учионицама је замењена новом ПВЦ столаријом као и врата на главном улазу и на улазу за ученике. Финансирано је из Буџета Града Крушевца. У августу 2014. извршена је санација школе у Љубави која је обухватила поправку кровног покривача, комплетну реконструкцију санитарног чвора као и санацију водоводне и канализационе мреже. Трећи корак замене столарије у матичној школи реализован је у новембру 2014.године, тако да је учињен још један корак ка повећању енергетске ефикасности. У децембру 2015.године изграђена је  септичка јама са биолошким пречишћивачем у Брајковцу, тако да су се стекли услови за коришћење санитарног чвора у овом подручном одељењу.

Библиотека је у јуну 2013.године, реновирана и одвојена гипсаним плочама од Дигиталног кабинета. Тада смо од Војске Србије добили око 2300 наслова. Тренутно у библиотеци има око 5000 књига.

Школу похађа 320 ученика,а у школи укупно ради 53 радникa – од тога 38 радникa у настави.

У школи раде многе секције а ученици су укључени у многобројне  наставне и ваннаставне активности. Трудимо се да пратимо све нове токове и по питању методике рада  са ученицима и по питању нових наставних средстава. Наставници су на сталној едукацији,чак и самоиницијативно, а у циљу побољшања квалитета наставног процеса.

ХИМНА  ШКОЛЕ

 

Ја сам ђаче калемарче,

Ал’ без школе не би’ знао

Да на јесен грожђе рађа и

 Да морем плови лађа.

 

Да су преци били борци,

Да се ловом баве ловци,

Да словима писма пишем,

И стихове многе нижем.

 

Наш Брана, наша школа,

Као мирис мајских ружа,

За сву децу овог света,

Нека живи, нека цвета!

 

Полети змају сребрних крила,

Што носиш букет, среће и мира,

Окити срећом сву децу света,

Да наша школа живи и цвета.